AVÍS LEGAL

Contingut

  1. Indetificació
  2. Condiciones d'ús de la web
  3. Modificacions
  4. Política de protecció de dades
  5. Política de cookies
  6. Propietat intel.lectual i industrial
  7. Política d'enllaços i exempció de responsabilitat
  8. Política de protecció de menors
  9. Legislació aplicable i competència jurisdiccional
  10. Rosolució alternativa de conflictes

IDENTIFICACIÓN

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del web: www.visacuines.com

Denominació social: INNOVACIONS DOOR S.L.
Domicili: Plaça Major, 12 B Bxos– 25245 Vilasana, LLEIDA
E-mail: info@visacuines.com
CIF: B25618463

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització de la mateixa per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
INNOVACIONS DOOR S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
La navegació, accés i ús pel lloc web de INNOVACIONS DOOR, S.L. confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de INNOVACIONS DOOR S.L., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de Innovacions DOOR S.L. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Innovacions DOOR S.L. per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Innovacions DOOR S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària a el contingut d'aquest Avís Legal.
Innovacions DOOR S.L., es reserva el dret a modificar els continguts de l'oferta comercial dels productes quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
Innovacions DOOR S.L., no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

MODIFICACIONS

INNOVACIONS DOOR S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 2016/679 i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades passaran a formar part d'un fitxer responsabilitat de Innovacions DOOR SL amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes, gestionar la compra, la relació o, si escau, l'enviament de newsletter.

Les dades es faciliten a l'empresa de transports per a l'enviament i es conservaran per acreditar la relació o mentre sigui necessari a efectes de responsabilitat.

L'usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició a el tractament de dades mitjançant l'e-mail info@visacuines.com o al domicili social situat a Plaça Major, 12 B bxos, 25245 Vilasana, Lleida, Donarem resposta a qualsevol petició. 

Pot donar-se de baixa a través del següent mail: info@visacuines.com per no rebre més publicitat.

Mitjançant l'emplenament de formularis del web, mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a Innovacions DOOR SL, l'interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes de INNOVACIONS DOOR SL. 

En cap cas Innovacions DOOR S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment mencionats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

 
POLÍTICA DE COOKIES
 

Una galeta és un fitxer petit que conté un identificador enviat per un lloc web. S'emmagatzema en el seu navegador perquè el lloc web pugui referir-se a la seva activitat anterior.

Vostè pot permetre, bloquejar o esborrar les cookies instal·lades en el seu dispositiu a través de la configuració del seu navegador.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Innovacions DOOR SL, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de INNOVACIONS DOOR SL

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de INNOVACIONS DOOR S.L.

L'usuari podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de INNOVACIONS DOOR S.L.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

INNOVACIONS DOOR S.L. no es fa responsable de l'contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INNOVACIONS DOOR S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, INNOVACIONS DOOR S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.
 
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys.
Queda prohibit l'accés i ús de l'portal als menors de 18 anys.

INNOVACIONS DOOR S.L., recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament a l'fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals d'elecció per part de Innovacions DOOR SL , 

 
RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

INNOVACIONS DOOR S.L. tiene una política activa de resolución de conflictos, por lo que presta un servicio de atención al cliente.

Informem que segons l'Art. 40 de l'Reglament (UE) 7/2017 s'ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES .

Això, però, Innovacions DOOR S.L. decidirà, en cada cas, si s'adhereix o no a aquest sistema, ja que considera que els conflictes poden i s'han de resoldre fora d'aquests àmbits, i aconsella per tant que, prèviament a qualsevol reclamació, s'utilitzi el seu sistema d'atenció a client contactant amb el mateix per telèfon o correu electrònic.